Laatst bijgewerkt op 5-2-2024

  1. Acceptatie van de voorwaarden: Door gebruik te maken van heldersnaaimachinehuis.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier uiteengezet.
  2. Wijzigingen in de voorwaarden: Heldersnaaimachinehuis behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates. Het voortgezette gebruik van onze diensten na wijzigingen impliceert acceptatie van de herziene voorwaarden.
  3. Intellectuele eigendom: Alle inhoud op heldersnaaimachinehuis.nl is het eigendom van Heldersnaaimachinehuis en is beschermd door auteursrecht en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.
  4. Gebruikersgedrag: Je stemt ermee in heldersnaaimachinehuis.nl niet te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het plegen van strafbare feiten, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, en het verspreiden van schadelijke software.
  5. Privacybeleid: Ons privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met ons privacybeleid, dat hier te vinden is: [link naar het privacybeleid].
  6. Aansprakelijkheid: Heldersnaaimachinehuis is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.
  7. Toepasselijk recht: Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland. Eventuele geschillen worden beslecht in de bevoegde rechtbanken van Nederland.
  8. Contact: Voor vragen over deze voorwaarden kun je contact met ons opnemen via info@heldersnaaimachinehuis.nl.

Bedankt dat je Heldersnaaimachinehuis hebt gekozen!